התכנית מייעדת שטח של כ-167 דונם לפיתוח והקמת רובע מגורים איכותי משולב עם אזור תעסוקה...

סטטוס: בתהליך תכנון

פרחי צפריר אדריכלים

 

התכנית מייעדת שטח של כ-167 דונם לפיתוח והקמת רובע מגורים איכותי משולב עם אזור תעסוקה, שטחים ציבוריים וכיכר עירונית בצפון גבעת שמואל. סה"כ פיתוח בהיקף של כ-690 יח"ד וכ-350 יחידות לדיור מיוחד. התכנית הנה נגזרת מתכנית שלד עירונית שהוכנה על ידי עירית גבעת שמואל למתחם הצפוני של העיר.

 

התכנית הינה תכנית בסמכות מחוזית והומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית גבעת שמואל ביום 26.6.2016. (החלטת הועדה)

 

עקרונות התכנון:

  • התכנית מאפשרת חיבור של המתחם למערך הרחובות הקיימים בעיר. הרחובות מתוכננים כצירי הליכה ברגל ורכיבה על אופנים.
  • כיכר עירונית - מהווה את לב השכונה וממנה תתאפשר נגישות לרחובות ראשיים, לגינות שכונתיות ולשצ"פ המרכזי בצפון התכנית. הכיכר מוקפת בחזיתות מסחריות ומבני ציבור על מנת ליצור דופן אינטנסיבית ועירוב שימושים בכיכר. התכנית קובעת הנחיות לעיצוב העירוני של מרכיבי הכיכר ליצירת חלל עירוני אחיד.
  • השדרה המרכזית - מרחב אינטנסיבי המשלב מגורים, מסחר ותעסוקה. לאורכו צירי הליכה, שבילי אופנים וחזיתות מסחריות. השדרה מובילה בקצה הצפוני לשצ"פ צפוני.
  • מרקם בנוי - מתוכנן במתכונת בניה רוויה בבניינים בני 22-25 קומות באופן שבו הבינוי מגדיר את המרחב הציבורי ע"י דפנות בנויות לאורך קוי בנין מחייבים. בניני המגורים בכיכר ובשדרה המרכזית בעלי חזית מסחרית.
  • דופן תעסוקה ומסחר - הדופן המערבית בתכנית מייעדת את הבינוי למבני תעסוקה, משרדים, מסחר ודיור להשכרה בבעלות אחודה בני 11-15 קומות. דופן זו יוצרת חיץ חזותי ואקוסטי לשכונת המגורים מכביש 4 מחד ומייצרת חזית לכביש 4 מאידך.
  • שצ"פ צפוני - מהווה שטח פתוח התומך בפתרונות ירוקים לנושא הנגר העילי. השצ"פ ייתן מענה לפתרון ניקוז לאגן הצפוני של העיר. כמו כן יהווה מרחב ציבורי פתוח לרווחת התושבים עם פעילויות שונות.

 

הדמיות