תנאים לקבלת תו חניה עירוני:
 

  1. יש להירשם כתושב העיר במשרד הפנים.
  2. יש להירשם במחלקת הארנונה של העירייה.
  3. הרכב ע"ש המבקש. במידה ומדובר ברכב מהעבודה - יש להציג אישור קצין רכב של החברה המעיד על שימוש בלעדי ברכב של המבקש

התו מאפשר חניה ללא הגבלת זמן בכל רחבי העיר באזורי חניה הצבועים בכחול לבן וכן בשכונות בהן החניה מותרת לתושבים בלבד.

לידיעתכם, 
תו החניה הינו וירטואלי (אין צורך במדבקה על הרכב).
תו חניה לשוכר - תוקף תו בהתאם לתקופת השכירות בכפוף לאישור רשות החניה.
תו חניה תושב - תוקף התו עד לתאריך 31/12/2024 בכפוף לאישור רשות החניה.

 

טופס בקשה לתו חניה

 לאחר אישור התו לוקח כשעתיים לעדכון במערכת

אזרחים ואורחים המגיעים לאזור המוגבל לחניה באמצעות תווים יוכלו לחנות את רכביהם בחניה מוסדרת בתשלום (כחול-לבן).

 

אמצעי התשלום:
במדחנים, תשלום באמצעות אפליקציות סלופארק ופנגו.

תעריפי אגרת חניית רכב במקום חניה מוסדר מעודכן ל- 5.36 שקלים לשעת חניה - יש להדגיש כי זמן מירבי לחניה בעיריית גבעת-שמואל הינו - 2 שעות בלבד!

טפסים דיגיטליים:

טופס ערעור על דו"ח

טופס בקשה לתו חניה

בקשה למתן תו אורח

הצהרת בעלים על העמדת רכב לשימושו הבלעדי של בנו/בתו

בקשה לקבלת היתר להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין / גרוטאות

בקשה למתן תו חניה לבעל עסק

טופס בקשה להישפט - דוח חניה

טופס בקשה להישפט - דוח פיקוח