הממונה על חופש המידע:

גבי חדד
מנכ"ל העירייה והממונה על חופש המידע
03-5319222

דוחות שנתיים