שומרים על עירנו נקייה ומטופחת!


מודעה בנוגע לפינוי אשפה וגזם בתקופת חגי תשרי.

 

טקסט נגיש:

שומרים על עירנו נקיה ומטופחת

על מנת להמשיך לשמור על עירנו נקיה ומטופחת

גם בחגי תשרי, נבקשכם להוציר את הגזם אך ורק בימים המותרים.

שימרו על הכללים והמנעו מקנסות מיותרים.

חג שמח ומועדים לשמחה

אגף שפ"ע עיריית גבעת שמואל