הישג גדול לעיר גבעת שמואל!!!

הוועדה הגיאוגרפית בנושא שיוך שטחה המוניציפלי של אוני בר אילן, החליטה שוב להעביר את כל שטח סובב האוניברסיטה אל העיר גבעת שמואל - כולל אולם וואהל ובית הספר אמי"ת בר אילן


כן המליצה הוועדה על חלוקת הכנסות בשיעור של 50% בין גבעת שמואל לבין עיריית רמת גן מכל מתחם האוניברסיטה - גם זה הנמצא בשטחה של העיר רמת גן!

כזכור, לפני כשלושה חודשים המליצה הועדה הגיאוגרפית (ועדת הגבולות) של משרד הפנים, להעביר חלקים ניכרים משטח האוניברסיטה אל שיטחה המוניציפלי של גבעת שמואל.  בנימוקי הועדה נטען כי: ״אוניברסיטת בר אילן מנותקת מהעיר רמת גן והינה מובלעת בתוך העיר גבעת שמואל וחלק בלתי נפרד ממנה ויש להעביר חלקים ניכרים ממנה אל העיר גבעת שמואל״. 

לאחר ששר הפנים קיבל את עמדת הצדדים לדו"ח, הורה השר לוועדה להתכנס שנית, על מנת לדון גם בנושא חלוקת ההכנסות.

אנו מודים לחברי הוועדה על עבודתם המקצועית והיסודית ומברכים על המלצתם, אשר שבה והכירה בהשפעות האוניברסיטה על העיר גבעת שמואל המחייבים פתרון לתושבי העיר ולכן המליצה על העברת חלק מהשטחים לתחום גבעת שמואל ועל חלוקת הכנסות. 

נציין כי אין מדובר בסוף פסוק, שכן המלצות הועדה יועברו להחלטת שר הפנים. עיריית גבעת שמואל איתנה בדעתה כי יש להעביר את כל שטח האוניברסיטה אל שטחה המוניציפלי של העיר ותמשיך לפעול לשם כך ללא לאות.