"ניצנים בגבעה"

החלה ההרשמה ליום לימודים ארוך בבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ב