פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

משפחת גבעת שמואל לבשה חג ופתחה את שנה"ל תשפ"ב בהצלחה, בהתרגשות ובשמחה גדולה. 


ההתרגשות הייתה ניכרת בעיקר בקרב תלמידי כיתה א' שהתקבלו בטקס חגיגי בבתי הספר השונים בעיר וכמובן בקרב המורים, המנהלים, הגננות וצוותי החינוך, שחיכו זמן רב לחזרתם של התלמידים והילדים אל ספסל הלימודים.

תודה שוב למנכ"ל העירייה גבי חדד, למנהלת אגף החינוך אתי דהן, לצוות האגף, למנהלים, למורים ולמורות, לגננות ולסייעות, למהנדסת העיר ולצוותה, לעובדי אגף שפ"ע ולכל מי שעמל רבות, על מנת שנוכל לפתוח מחר את שנת הלימודים באופן הראוי, המכובד והמוצלח ביותר.

לכולם, אנו מאחלים היום - שנת לימודים פורייה ומוצלחת, שנה של בריאות איתנה, שנה של רכישת ידע והשכלה, ערבות הדדית, סובלנות ואחווה.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10