רבה הראשי של גבעת שמואל, הרב אלעזר אלבז זצ"ל הלך עולמו, יהי זכרו ברוך!


הרב אלבז,נולד בשנת 1936 באלזיר ועלה ארצה בשנת 56. את לימודיו התורניים החל בישיבת בכפר הרואה אצל הרב משה צבי נריה זצ"ל, שם שימש גם כמורה חייל בישובי הצפון והמשיך לישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. לאחר נישואיו התחיל פעילות ענפה עם בני הנוער בגבעת שמואל והתמנה לרב העיר בשנת 1974.

ראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני, שספד לרב אמר: "קיבלתי בצער רב את הידיעה על הסתלקותו של הרה״ג הרב אלעזר אלבז זצ״ל, רבה הראשי של העיר גבעת שמואל. הרב אלבז היה איש מלא וגדוש בהכרת התורה וההלכה. הוא היה בעל חסד גדול, אהוב על הבריות ומקרבן לתורה. הוא כיהן בתפקידו זה כרב העיר במהלך 47 השנים האחרונות ועשה זאת בענווה ובמאור פנים. רבים היו מבקשים להתייעץ עימו ולהתברך על ידיו. דמותו היוותה מקור רוחני עבור כלל תושבי העיר ובשם כולם, אני מוסר את תנחומי למשפחה היקרה ומברך את אשתו הרבנית נצחיה בבריאות ובאריכות ימים"

3

1