גבעת שמואל - עיר מרכז לחינוך ולמצוינות, שממשיכה להוביל ולהצטיין בכל תחומי החיים!

והפעם, תנו כבוד למוריה טויטו - נציגת מועצת הנוער העירונית של גבעת שמואל והאולפנה, שנבחרה להיות סיו״ר מועצת הנוער המחוזית של מחוז מרכז. 


גבעת שמואל - עיר מרכז לחינוך ולמצוינות, שממשיכה להוביל ולהצטיין בכל תחומי החיים!
והפעם, תנו כבוד למוריה טויטו - נציגת מועצת הנוער העירונית של גבעת שמואל והאולפנה, שנבחרה להיות סיו״ר מועצת הנוער המחוזית של מחוז מרכז. 

גאווה לעיר, גאווה למחלקת הנוער העירונית שלנו!

בהצלחה והמון מזל טוב!

מוריה טויטו