האגף לשירותים חברתיים יחד עם מנהיגות הורים פותח

חוג ספורט לילדים המיוחדים


חוג ספורט לילדים המיוחדים.jpe

 

האגף לשירותים חברתיים יחד עם מנהיגות הורים פותח
חוג ספורט לילדים המיוחדים
ימי ראשון בשעה: 17:00 גילאי גן
17:45 גילאי יסודי א', ב'
בכיתה באולם הספורט במורשת נריה.
עלות מסובסדת: 50 ש"ח לחודש
לפרטים: נגה רהט דריהם (עו"ס קהילתית): 050-6200332
הראל מדריך הספורט: 052-6947232