ממשיכים לעבוד בשבילכם!

במסגרת חידוש ושדרוג השכונות השונות בעיר, ביצענו עבודות לריבוד הכבישים ברחוב ירושלים.


במסגרת חידוש ושדרוג השכונות השונות בעיר, ביצענו עבודות לריבוד הכבישים ברחוב ירושלים.

עבודות אלה מצטרפות לפרויקטים רבים נוספים, אותם ביצעה העירייה במהלך השנה האחרונה, כחלק משיפור חזות העיר ושיפור השרות לתושב - החלפת מדרכות, עמודי תאורה, שדרוג שטחים פתוחים, החלפת תשתיות ביוב והמשך שדרוג וחידוש הגינון.

ברוח זו נמשיך לפעול בשבילכם ולמענכם!

תמונה של כלי עבודה מכבש הסולל כביש