עיר לחינוך ולמצוינות זו לא רק סיסמה!

מערכת החינוך שלנו מושתת על חינוך לאהבת אדם, לתרומה, למעורבות חברתית, לאהבת הארץ ולמולדת, הקניית מיומנויות למידה, מיומנויות הנדרשות לאדם בוגר להצליח בחייו.


כנס חינוך

 

מערכת החינוך שלנו מושתת על חינוך לאהבת אדם, לתרומה, למעורבות חברתית, לאהבת הארץ ולמולדת, הקניית מיומנויות למידה, מיומנויות הנדרשות לאדם בוגר להצליח בחייו.

אנחנו מתאימים את שיטות הלימוד בעיר למאה ה-21  עם בחירות רבות לתלמיד, עם דגש על מיומנויות למידה חדשניות, עם העצמת החשיבה העצמית ומבוססת על יזמות, יצרנות ופעלתנות. 

ואת זה ניתן לראות בהובלה בכל טבלה אפשרית עם: 
97.4% זכאות לבגרות
42.7% זכאות לבגרות מצטיינת ( מקום שני בישראל) 
96% אחוזי גיוס לצה"ל

תודה לכל צוות החינוך שלנו,
החל מאגף החינוך ועד למנהלים בתי הספר
נמשיך להשקיע מכל הלב!