גבעת שמואל - עיר מרכז לחינוך ולמצוינות!

ההישגים הלימודיים והחינוכיים של עירנו - גבעת שמואל, הם תוצר השקעה של העירייה, צוותי החינוך וההוראה, ההורים והמנהלים לאורך השנה כולה. 


הצלחה זו נובעת גם מכך שבגבעת שמואל לא משאירים אף תלמיד או תלמידה מאחור. עיריית גבעת שמואל משקיעה משאבים רבים בחינוך ומערכת החינוך שלה יחד עם שאר האגפים, רואים כל תלמיד ותלמידה בעיר, עוקבים אחר ההישגים האישיים שלהם ומספקים להם תכניות אישיות לקידומם. 

הפעם זו יוזמה של האגף לשירותים חברתיים של העירייה, שממשיכים את פעילותו של מרכז התחלות ולמידה עבור סיוע ותגבור לימודים של ילדי בתי הספר היסודי העיר. בנוסף, צוותי ההוראה הנפלאים שלנו בבתי הספר בעיר, מפתחים תכניות הוראה ולמידה עתידיות וחדשניות ומעמיקים את הפיתוחים הפדגוגיים, כדי להכיל אותם על גני הילדים ובתי הספר בעיר ומכאן ההצלחה והתוצאות שאנו רואים בשנים האחרונות. ברוח זו נמשיך להשקיע בעתיד ילדנו כדור העתיד וההנהגה של העיר והמדינה!

מרכז התחלות ולמידה


 

טקסט נגיש:
מרכז התחלות ולמידה של האגף לשירותים חברתיים של עיריית גבעת שמואל
תלמידי ביה"ס יסודי בעיר?
אנחנו מזינים אתכם לקבל עזרה בשיעורי בית, הכנת עבודות ולמידה למבחנים.
לפרטים נוספים: רחל יוקר 050-988878