ניטור מוקדי יתושים בסביבת מגוריכם ובחצרות הבתים

במסגרת מאמצי העירייה למיגור תופעת מטרדי יתושים ברחבי העיר, בשבועות הקרובים יבצע אגף שפ"ע של העירייה ניטור  בחצרות בתים באזור מגוריכם.


במסגרת מאמצי העירייה למיגור תופעת מטרדי יתושים ברחבי העיר, בשבועות הקרובים יבצע אגף שפ"ע של העירייה ניטור  בחצרות בתים באזור מגוריכם.

במסגרת זו, יגיעו לבתיכם נציגי העירייה – פקח עירייה ומדביר, אשר יבצעו ניטור תחתיות אדניות ועציצים, המהווים את מוקדי הדגירה עיקריים ליתושים. אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם עם המדביר ולאפשר לו להיכנס לחצר בתיכם לביצוע  הניטור.

כל מקווה מים ולו הקטן ביותר, ואפילו צלחת לאגירת נוזלים בעציץ ביתי, מהווים מטרד ובית גידול ליתושים.  אנו קוראים לשיתוף פעולה שלכם התושבים: 
לרוקן תחתיות עציצים, אדניות, דליים, חביות, אגרטלים וניקוזי מזגנים. 
לנקז מים עומדים ממרזבים ולכסות ולאטום היטב כל מקור מים שאינו בר-ניקוז. 
לבצע לפחות אחת לשבוע בדיקה יסודית של כל החצר והשטחים המשותפים כולל ניקוזים בחניונים וחדרי אשפה.  
להימנע מהשקיית ייתר בגינות, שכן לחות גבוהה מושכת יתושים ודומיהם. 

תודה על שיתוף הפעולה,

אגף שפ"ע - עיריית גבעת שמואל

בכל ברור ופנייה מוקד 108 תמיד לשירותך!