בשורה חשובה לתושבי שכונת גיורא:

התקדמות משמעותית נוספת לקראת היציאה לדרך בתכנית "פינוי בינוי" גיורא!


לפני ימים אחדים אישרה וועדת משנה לתכנון ובניה את תכנית  1:500 לבינוי ופיתוח שכונת גיורא. התכנית מייצרת בסיס תכנוני ליזמים ומתכננים ומקצרת תהליכים בהוצאתה של התכנית אל הפועל. 

התכנית כוללת תכנון לפריסת השימושים בקומת הקרקע, המסחר, לובי, חדרי דיירים, אשפה ועוד. ומציגה תכנון מלא ומפורט למרחב הציבורי לרבות כניסות לרכב, שטחי גינון, עצים, חיבורים לתשתיות, גינות עוד. כמו כן, הושם דגש מיוחד על גישה נוחה נעימה ומוצלת להולכי רגל לצד שבילי אופניים ואזורי ישיבה. 

עיריית גבעת שמואל פועלת שנים רבות בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה  על מנת לקדם את פרויקט פינוי בינוי גיורא, תוך ראייה עירונית רחבה לטובת תושבי העיר מתוך רצון לייצר תכנית איכותית ומיטבית לטובת דיירי המתחם ותושבי העיר תכננו את תכנית 1:500 שמתוכננת בד"כ ע"י היזם.

חשוב לנו להדגיש כי מדובר בדירות ובנכסים שהן בבעלות פרטית. העירייה יצרה את התשתית התכנונית לקידום היציאה לדרך וכעת נותר לדיירים הצעד האחרון אל מול היזם שיבחרו.

בהצלחה!