שעון קיץ

ב- 24.3 גבעת שמואל עוברת לשעון קיץ!


בלילה שבין חמישי לשישי, ייכנס לתוקפו שעון הקיץ, ובשעה 2:00 יוזזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה, והשעה תהיה 3:00.
עם המעבר לשעון קיץ, נפסיד שעת שינה אחת, אך נרוויח שעת אור נוספת. ברוב מכשירי הטלפון השעה מתעדכנת אוטומטית, אך ליתר ביטחון ניתן להפעיל עדכון שעה ידני. שימו לב לכוון את השעונים בהתאם.

שעון קיץ.jpe