כתובת: הציונות 4
טל: 5328848

גן עיכוב התפתחותי ושפתי
עד 12 ילדים בגן
ימים א' - ה' 07:30-14:00 
יום  ו' - 07:30-12:45 
הפעילות בגן בין החודשים ספטמבר – יולי (כולל) 
בגן מעטפת טיפולית מטעם משרד החינוך.
המסמכים הקבילים הדרושים לצורך דיון לקליטת ילד בגן במעמד ועדת זכאות ואיפיון הם: 
אבחון קלינאית תקשורת / רופא התפתחות הילד + בדיקת שמיעה + בדיקת ראיה + שאלון הפנייה של גננת לוועדת זכאות ואיפיון.
המסמכים צריכים להיות מעודכנים עד חצי שנה ממועד תאריכי ועדת זכאות ואיפיון המתקיימות 
בין מרץ – מאי (כולל).