1639498531.5575

 


כניסה למערכת הרישום


טפסים:

  1. טופס רישום תושבים חדשים
  2. טופס ביטול רישום
  3. טופס בקשת העברה לאזור רישום אחר עבור תלמידי גני חובה

את הטפסים יש לשלוח למייל: sarit_saban@givat-shmuel.muni.il


 

נוהל וסדרי רישום:

 

נוהל וסדרי רישום - טקסט נגיש