בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נקבעו התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.

אוכלוסיית היעד:

תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד.

הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

מצ"ב חוברת ההסבר ​בנושא הנגשה פרטנית שפרסם משרד החינוך כולל טופס בקשה:

הנגשה פרטנית משרד החינוך.pdf