דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול מן המניין/לא מן המניין תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 20/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 מן המניין 05/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 26/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 29/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 מן המניין 26/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 מן המניין 18/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 שלא מן המניין 18/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 מן המניין 12/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 מן המניין 20/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 שלא מן המניין 20/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 4 מן המניין 20/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 מן המניין 11/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 שלא מן המניין 30/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 7 שלא מן המניין 07/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 9 שלא מן המניין 23/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 מן המניין 18/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 מן המניין 15/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 3 מן המניין 04/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 28/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 24/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 מן המניין 10/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 שלא מן המניין 26/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 26/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 מן המניין 30/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 29/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 27/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 18/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 27/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 30/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 26/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 שלא מן המניין 26/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 שלא מן המניין 26/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 6 מן המניין 20/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תכנון ובנייה מס' 2 מן המניין 05/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 20/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 מן המניין 03/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 מן המניין 21/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 01/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 מן המניין 09/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 02/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 27/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 27/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 מן המניין 31/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 5 שלא מן המניין 27/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 29/04/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 מן המניין 16/04/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 28/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 מן המניין 12/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 2 שלא מן המניין 28/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 25/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 31/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 שלא מן המניין 27/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 מן המניין 27/12/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 מן המניין 13/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 מן המניין 27/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 מן המניין 14/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 מן המניין 27/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 27/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 מן המניין 24/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 02/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 3 מן המניין 20/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 שלא מן המניין 28/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 28/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 מן המניין 19/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 25/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 מן המניין 15/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 29/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 29/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 2 מן המניין 29/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 מן המניין 23/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 22/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 25/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 מן המניין 22/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 מן המניין 28/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 שלא מן המניין 28/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 4 מן המניין 16/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 מן המניין 15/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת חינוך מס' 1 מן המניין 14/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 4 מן המניין 12/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 מן המניין 30/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 מן המניין 17/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 3 מן המניין 07/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 מן המניין 28/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 מן המניין 12/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 24/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 מן המניין 15/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 29/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 שלא מן המניין 29/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 3 מן המניין 23/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 07/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 מן המניין 25/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 16/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 2 מן המניין 16/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 20/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 30/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 מן המניין 03/03/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 24/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 מן המניין 24/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 27/01/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 מן המניין 30/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 שלא מן המניין 30/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 מן המניין 25/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 מן המניין 28/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 4 מן המניין 19/10/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 מן המניין 20/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 26/08/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 מן המניין 24/08/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 29/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 שלא מן המניין 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 27/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 3 מן המניין 14/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 מן המניין 11/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 שלא מן המניין 10/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 25/03/2015
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 09/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 25/02/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 מן המניין 23/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 28/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 מן המניין 24/12/2014
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 מן המניין 17/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 מן המניין 26/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 שלא מן המניין 29/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 מן המניין 27/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 מן המניין 30/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 מן המניין 29/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 שלא מן המניין 29/06/2014
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 02/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 21/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 30/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 23/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 26/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 29/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 26/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 26/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 26/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 שלא מן המניין 13/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 28/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 26/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 4 מן המניין 27/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 20/05/2013
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 3 מן המניין 23/04/2013
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 מן המניין 18/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 13/03/2013
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 19/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 30/01/2013
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 8 מן המניין 31/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 שלא מן המניין 26/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 מן המניין 26/12/2012
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 מן המניין 16/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 מן המניין 28/11/2012
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 1 מן המניין 21/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 30/10/2012
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 2 מן המניין 30/10/2012
פרוטוקול ועדת הועדה למניעת נגע הסמים והאלכוהול מס' 1 מן המניין 28/10/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 7 מן המניין 18/10/2012
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 מן המניין 18/10/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 6 מן המניין 20/09/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 29/08/2012
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 מן המניין 27/08/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 27/06/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 5 מן המניין 13/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 30/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 4 מן המניין 23/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 מן המניין 16/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 3 מן המניין 18/04/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 28/03/2012
פרוטוקול ועדת ועדת השמות מס' 1 מן המניין 21/03/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 מן המניין 14/03/2012
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 מן המניין 12/03/2012
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 3 מן המניין 04/03/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 22/02/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 15/02/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 18/01/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 מן המניין 28/12/2011
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 8 מן המניין 14/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 מן המניין 30/11/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 מן המניין 05/10/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 מן המניין 05/10/2011
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 7 מן המניין 21/09/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 מן המניין 24/08/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 מן המניין 17/08/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 מן המניין 20/07/2011
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 6 מן המניין 20/07/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 מן המניין 05/07/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 מן המניין 25/05/2011
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 5 מן המניין 25/05/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 מן המניין 23/03/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 מן המניין 23/02/2011
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 4 מן המניין 23/02/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 מן המניין 19/01/2011
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 3 מן המניין 28/07/2010
פרוטוקול ועדת ועדת חינוך מס' 1 מן המניין 20/06/2010
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 מן המניין 21/03/2010
פרוטוקול ועדת הועדה למניעת נגע הסמים והאלכוהול מס' 1 מן המניין 28/10/2009
פרוטוקול ועדת ועדת בטחון מס' 1 מן המניין 12/08/2009
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 1 מן המניין 27/07/2009
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 1 מן המניין 24/06/2009